XXX Sesja Rady Gminy Leszno 26.08.2020

Kategorie: Transmisje obrad

Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia; 2. Przyjęcie porządku obrad; 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej; 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz...

26 sierpnia 2020