XVI Sesja Rady Gminy 30.10.19

Kategorie: Transmisje obrad

Planowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026.(projekt wniesiony przez Wójta Gminy...

30 października 2019