Wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ochrony Środowiska- 15.06.20

Kategorie: Transmisje obrad

Porządek obrad: 1.       Otwarcie posiedzenia. 2.       Przyjęcie porządku obrad. 3.       Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027. 4.       Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...

15 czerwca 2020

XXIV Nadzwyczajna sesja Rady Gminy 23.04.2020

Kategorie: Transmisje obrad

Porządek obrad: 1.      Otwarcie posiedzenia. 2.      Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych...

23 kwietnia 2020

XXIII sesja Rady Gminy 10.03.20

Kategorie: Transmisje obrad

Porządek obrad: 1.       Otwarcie posiedzenia. 2.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027. 3.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020. 4.       Zamknięcie...

10 marca 2020

XXII sesja Rady Gminy – 26.02.20

Kategorie: Transmisje obrad

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Przyjęcie porządku obrad; Przyjęcie Protokołu z posiedzenia sesji Rady Gminy nr XXI z dnia 5 lutego 2020 r.; Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej; Podjęcie...

26 lutego 2020