Komisja Infrastruktury 19.02.20

Kategorie: Transmisje obrad

Porządek obrad: 1.       Otwarcie posiedzenia. 2.       Przyjęcie porządku obrad. 3.       Zapoznanie obecnych z pismem Przewodniczącego Rady Gminy Leszno z dn. 05.02.2020 r. dotyczącego wypracowania stanowiska Komisji Infrastruktury w sprawie wniosku mieszkańca Gminy odnośnie...

19 lutego 2020

Komisji Rewizyjnej 23.01.20

Kategorie: Transmisje obrad

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 3. Sporządzenie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. 4. Sprawy różne. 5. Zamkniecie posiedzenia.

23 stycznia 2020

XX sesja Rady Gminy Leszno 27.12.19

Kategorie: Transmisje obrad

Otwarcie posiedzenia; Przyjęcie porządku obrad; Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływemroku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków; Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym...

27 grudnia 2019

XIX sesja Rady Gminy Leszno 19.12.19

Kategorie: Transmisje obrad

Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019.(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno) Podjęcie uchwały w...

19 grudnia 2019

Świąteczny Jarmark i Gminna Wigilia

Kategorie: Aktualności

Zapraszamy Państwa serdecznie na pierwszą gminną wigilię połączoną ze świątecznym jarmarkiem. Zaczynamy od godziny 13.00 na placu targowym w Lesznie. Będzie można kupić świąteczne ozdoby i inne rękodzieła. Po zmroku, czyli...

18 grudnia 2019

Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji 16.12.19

Kategorie: Transmisje obrad

Otwarcie posiedzenia. Zatwierdzenie planu posiedzenia Komisji. Omówienie projektu regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycielizatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leszno. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i...

16 grudnia 2019